BE CYCLE - Fietsproject van Fedasil

In het Fedasil-project BE CYCLE werkt De Fietsschool samen met Groep Intro en HERW!N aan een duurzame aanpak voor fietsinitiatieven in Vlaamse en Brusselse asielcentra.

HET PROJECT

BE CYCLE werkt aan een structurele aanpak voor integrale en duurzame fietsinitiatieven in asielcentra in Vlaanderen en Brussel. Doel daarbij is om de fiets te promoten als laagdrempelige mobiliteitsoplossing voor de bewoners van die centra.

BE CYCLE focust op twee dimensies: 'software' en 'hardware'.

De software omvat fietslessen voor verschillende doelgroepen, activiteiten rond verkeersvaardigheid, informatie over de wegcode en het opzetten van een werkbaar fietsuitleensysteem. Daarnaast behoort ook de uitbouw van een enthousiast fietsteam van bewoners, opgeleide vrijwilligers en personeelsleden tot het softwarepakket binnen BE CYCLE.

De hardware omvat zowel het ter beschikking stellen van fietsen (lesfietsen en uitleenfietsen) als de uitbouw van een efficiënt fietsherstelatelier.

DSC06087

PILOOTPROJECTEN

In 2023 gaat BE CYCLE aan de slag in vijf asielcentra verspreid over Vlaanderen: Arendonk, Kapellen, Koksijde, Pelt en Wingene. In april van dit jaar kreeg het pilootproject in Arendonk alvast hoog bezoek: staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor kwam langs om mee te fietsen!

Kaartje becycle

Word fietsvrijwilliger in een opvangcentrum!

Fietsen verandert levens. En ook jij kan mensen helpen om (beter) te leren fietsen.

Heb jij een hart voor fietsen, een sterk sociaal engagement en een goeie portie geduld?

Word dan fietsvrijwilliger in een opvangcentrum in je buurt. Je helpt mensen op het zadel, je leert mensen de wegcode aan, je gaat oefenen op straat

BE CYCLE 1

ONDERZOEK

Naast de pilootprojecten vindt ook onderzoek plaats. Via een online bevraging en gesprekken met initiatiefnemers van fietsprojecten in asielcentra brengen we bijvoorbeeld bestaande fietsinitiatieven in kaart, verzamelen we best practices en identificeren we concrete noden en opportuniteiten.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit de bevraging dat de fiets nu al een belangrijke rol speelt in de mobiliteit van bewoners in asielcentra. Gemiddeld genomen heeft 30% van de bewoners in de bevraagde asielcentra een eigen fiets. 50% geeft aan wel eens te fietsen. En er is nog potentieel voor verdere groei. Zo geven 9 op 10 centra aan dat nog meer bewoners zouden fietsen als ze daar de kans toe krijgen (bv. via fietslessen of via steun bij de aankoop van een eigen fiets). Bijna evenveel centra zien de fiets als een laagdrempelige oplossing voor de vervoersproblemen van hun bewoners. Tot slot toont de bevraging aan dat veel centra al volop bezig zijn met fietsinitiatieven. Die bieden een goede basis om op verder te bouwen.

INSPIRATIEDAG

In navolging van de bevraging organiseerde BE CYCLE op 19 juni 2023 een inspiratiedag om de resultaten van de bevraging te bespreken en ervaringen rond fietsmobiliteit in opvangcentra uit te wisselen. Vertegenwoordigers van opvangcentra, Fedasil, De Fietsschool en Groep INTRO tekenden present en deelden er hun inzichten en ideeën rond concrete thema’s als fietsuitleen, fietsherstel, fietslessen en verkeersvaardigheid.

Centra zijn in het algemeen enthousiast om fietsmobiliteit een duurzame en structurele plek te geven binnen hun werking. Nu gebeurt dat eerder ad hoc. Voor die omschakeling ontbreken echter financiële middelen en personeel. Ook ervaren opvangcentra drempels wat betreft het budgetteren van investeringen in fietsmobiliteit. Denk maar aan de aankoop van fietsen of herstelmateriaal.

Ook andere uitdagingen en kansen kwamen aan bod. Daar gaat BE CYCLE nu verder mee aan de slag.

Uitdagingen

Kansen

Opvolging van fietsinitiatieven (verantwoordelijkheid binnen het team, tijdsbesteding, …)

Vaste trekker voor coördinatie en communicatie, rekening houdend met (volatiele) agenda’s van bewoners

Vinden van bereikbare locaties voor fietslessen en fietsherstel

Samenwerking met externe partners voor fietslessen en fietsherstel (bekostigd via donaties, bijdragen van bewoners of hergebruik)

Vinden en behouden van vrijwilligers

Vaste vrijwilligers en/of bewoners als toeverlaat

Bewoners motiveren om te leren fietsen

Werk als motiverende factor om te leren fietsen

Bewoners motiveren om te blijven fietsen

Gezamenlijk didactisch materiaal voor aanleren verkeersvaardigheid en wegcode

Groeiende populariteit van elektrische steps

Inzetten op zelfredzaamheid van bewoners


Jongens wegcode 1 OKE

PARTNERS

BE CYCLE is een fijn partnerschap tussen De Fietsschool van Mobiel 21, Groep Intro en HERW!N.

Mobiel 21 is coördinator van het project en verantwoordelijk voor de 'software'. Groep Intro staat in voor de 'hardware'. HERW!N, als koepel van sociaal circulaire organisaties, ondersteunt door aanbevelingen te formuleren en projectresultaten te verspreiden.

Logos fedasil

Ieder jaar financiert Fedasil specifieke projecten inzake de opvang van verzoekers van internationale bescherming en andere opvanggerechtigden. BE CYCLE is een van de 24 goedgekeurde projecten in 2023 en het enige project binnen Thema 4: Inzetten op een verhoging van de weerbaarheid en autonomie van de bewoners.

Fedasil