BE CYCLE - Fietsproject van Fedasil

In het Fedasil-project BE CYCLE werkt De Fietsschool samen met Groep Intro en HERW!N aan een duurzame aanpak voor fietsinitiatieven in Vlaamse en Brusselse asielcentra.

Theorieles4

HET PROJECT

BE CYCLE werkt aan een structurele aanpak voor integrale en duurzame fietsinitiatieven in asielcentra in Vlaanderen en Brussel. Doel daarbij is om de fiets te promoten als laagdrempelige mobiliteitsoplossing voor de bewoners van die centra.

BE CYCLE focust op twee dimensies: 'software' en 'hardware'.

De software omvat fietslessen voor verschillende doelgroepen, activiteiten rond verkeersvaardigheid, informatie over de wegcode en het opzetten van een werkbaar fietsuitleensysteem. Daarnaast behoort ook de uitbouw van een enthousiast fietsteam van bewoners, opgeleide vrijwilligers en personeelsleden tot het softwarepakket binnen BE CYCLE.

De hardware omvat zowel het ter beschikking stellen van fietsen (lesfietsen en uitleenfietsen) als de uitbouw van een efficiënt fietsherstelatelier.

DSC06087

PILOOTPROJECTEN

In 2023 gaat BE CYCLE aan de slag in vijf asielcentra verspreid over Vlaanderen: Arendonk, Kapellen, Koksijde, Pelt en Wingene.

Kaartje becycle

ONDERZOEK

Naast de pilootprojecten vind ook onderzoek plaats. Via een online bevraging en gesprekken met initiatiefnemers van fietsprojecten in asielcentra brengen we bijvoorbeeld bestaande fietsinitiatieven in kaart, verzamelen we best practices en identificeren we concrete noden en opportuniteiten.

Binnenkort kan je hier een uitgebreid verslag vinden van dit onderzoek.

UITWISSELING: INSPIRATIEDAG BE CYCLE

Binnen BE CYCLE vindt ook inhoudelijke uitwisseling tussen de verschillende asielcentra plaats. Zo organiseren we op maandag 19 juni van 10u tot 13u een inspiratiedag rond diverse aspecten van duurzame fietsinitiatieven in asielcentra.

Voor wie? Alle asielcentra in Vlaanderen en Brussel

Waar? Erasmus Hogeschool - Campus Bloemenhof - lokaal 2.20 (Zespenningenstraat 70 in Brussel, op wandelafstand van het treinstation Brussel-Centraal.)

Wat? We stellen het project voor en bespreken de resultaten van de bevraging. We wisselen inspirerende voorbeelden, ervaringen en ideeën uit over thema's als fietsles, fietsuitleen en fietsherstel. Er is voldoende ruimte voor vragen.

Jongens wegcode 1 OKE

PARTNERS

BE CYCLE is een fijn partnerschap tussen De Fietsschool van Mobiel 21, Groep Intro en HERW!N.

Mobiel 21 is coördinator van het project en verantwoordelijk voor de 'software'. Groep Intro staat in voor de 'hardware'. HERW!N, als koepel van sociaal circulaire organisaties, ondersteunt door aanbevelingen te formuleren en projectresultaten te verspreiden.

Logos fedasil

Ieder jaar financiert Fedasil specifieke projecten inzake de opvang van verzoekers van internationale bescherming en andere opvanggerechtigden. BE CYCLE is een van de 24 goedgekeurde projecten in 2023 en het enige project binnen Thema 4: Inzetten op een verhoging van de weerbaarheid en autonomie van de bewoners.

Fedasil