Over ons

De Fietsschool leert mensen fietsen, maakt mensen verkeersvaardiger, traint fietslesgevers en ondersteunt organisaties en gemeenten in de opstart van een lokaal fietsinitiatief.

Fietsles

Wie zijn we?

Wat doen we?

En vooral: waarom doen we het?

Beluister hier een interview op Radio 1 over de fietsschool.

Totaalaanpak

De Fietsschool staat voor een totaalaanpak die deelnemers begeleidt om een dagelijkse fietser te worden. Die totaalaanpak is gebaseerd op meer dan 10 jaar ervaring in Fietsschool Leuven en in samenwerking en uitwisseling met andere fietsschoolinitiatieven. Die aanpak maakt het mogelijk te blijven ontwikkelen en telkens opnieuw een kwaliteitsvol antwoord te bieden op noden van deelnemers, van lesgevers en van initiatiefnemers.

De Fietsschool leert mensen fietsen, zet in op training en vorming rond fietsbezit en fietsonderhoud, biedt oefenkansen aan en werkt aan een gemeenschap van beginnende fietsers die ook elkaar kunnen helpen. De Fietsschool traint en coacht fietslesgevers zodat ze deelnemers op een goeie manier kunnen begeleiden. Tenslotte zet de Fietsschool stevig in op impactmeting, de basis voor verdere ontwikkeling en kwaliteitsgarantie.

Totaalaanpak witrand

Fietsles geven

Iemand leren fietsen is geen gemakkelijke opdracht. Deelnemers evolueren heel verschillend, omv. diversiteit in fysieke conditie en kracht, kennis van het Nederlands, lichaamsbewustzijn, karakter, ... . Goed opgeleide fietslesgevers zijn nodig. Ons train-the-trainerpakket behandelt niet enkel het leren fietsen, maar ook het fietsen op straat, fietstaal, groepsdynamiek, werken op maat, fietsonderhoud, ... .

Impact meten

Om kwaliteit te garanderen moet je durven kritisch zijn. De Fietsschool meet tevredenheid van de deelnemers, resultaat na de lessen en impact op het dagelijkse leven van de deelnemers op langere termijn.

Groepsfoto

Kwaliteit

De Fietsschool staat voor kwaliteit en duurzaamheid.

Leren fietsen

De Fietsschool leert mensen niet zomaar fietsen, maar maakt van mensen dagelijkse fietsers. De Fietsschool werkt niet enkel aan fietsvaardigheid maar ook aan verkeersvaardigheden en kennis en toepassing van de wegcode. Na de fietslessen op het terrein, gaan deelnemers onder begeleiding de straat op om te oefenen in verschillende verkeerssituaties.

Blijven fietsen

De fiets als antwoord op de problematiek van vervoersarmoede, dat kan enkel door in te zetten op nazorg. De Fietsschool zet daarom stevig in op coaching rond fietsbezit en fietsonderhoud.

Tielt Winge2

Een beetje geschiedenis

Het begon allemaal in 2011 met de opstart van een lokale Fietsschool in Leuven, als samenwerking tussen de Dienst Diversiteit van de Stad Leuven en Mobiel 21.

1 lesgever, 1 vrijwilliger, een verlaten binnenplein van een oud gebouw van de KUL, een 20-tal fietsen, wat touwen en kegels. Daarmee gingen we aan de slag om nieuwe Leuvenaars op de fiets te krijgen.

De nood aan fietslessen bleek groot. En het nieuws over de fietslessen verspreidde zich. Nieuwe vrijwilligers meldden zich aan, deelnemers bleven inschrijven, er werden extra reeksen georganiseerd. Internationale studenten en jonge anderstalige nieuwkomers wilden ook leren fietsen. Fietsschool Leuven breidde uit.

Ook andere steden en gemeenten toonden ondertussen interesse om ook op hun grondgebied fietslessen te organiseren. Mobiel 21 ging - met de ervaring van Fietsschool Leuven - de baan op om fietslessen te geven en vrijwillige lesgevers op te leiden. Sint-Niklaas, Genk, Putte, Rijmenam, Aarschot, Gent, ... het aantal lokale fietsinitiatieven groeide.

In 2015 organiseerde Mobiel 21 in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant, Fietsberaad, Fietsschool Antwerpen en Expertisecentrum Buurtsport een eerste inspiratiedag, voor fietslesgevers en voor initiatiefnemers.

DSC03145

Team Fietsschool

Ine: master trainer en Chief Educatie

Hannelore: master trainer, Chief Communicatie

Ilse: master trainer en Chief Impact

Jan: Chief

DSC 0384

De tweede inspiratiedag volgde in 2018 en was de vruchtbare bodem voor een samenwerking tussen de fietsscholen van Genk, Mechelen, Kortrijk en Leuven.

Mobiel 21 nam ondertussen initiatief om De Fietsschool op te richten met als ambitie lokale fietsschoolinitiatieven op te richten en te ondersteunen, overal kwaliteitsvolle fietslessen aan te bieden en op die manier een duurzame dagelijkse en laagdrempelige oplossing te bieden aan mensen in vervoersarmoede.

Anno 2021 zijn de fietsscholen van Mechelen, Genk, Kortrijk en Leuven volop hun aanbod aan het stroomlijnen, met de steun van de Vlaamse Overheid en Cera. Ook met fietsscholen in andere steden en gemeenten worden ervaringen gedeeld. Het staat buiten kijf dat uitwisseling over aanbod en aanpak de verschillende fietsscholen sterker maakt.

Inspiratiedag