Train-the-trainer

Fietsles geven is geen kernfysica. Maar het vergt wel wat pedagogische bagage, een goede kennis van de wegcode en het fietsen en natuurlijk een zekere feeling met mensen. Dat, en veel meer, leer je in onze train-the-trainer 'Fietsles geven - hoe doe je dat?'

vrijwilligers op fiets

Onze aanpak om fietstrainers-in-spe voor te bereiden op het geven van fietslessen bestaat uit 3 belangrijke onderdelen die samen 1 dag beslaan.

Train-the-trainer leren fietsen voor volwassenen

Tijdens deze sessie focussen we op het aanleren van het leren fietsen, de motorische vaardigheden. Rekening houdend met kenmerken van de doelgroep waarmee je werkt focussen we op aanpak, taalgebruik en inkleding van je traject. Binnen een stappenplan werken we aan een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod van oefeningen.

Train-the-trainer wegcode voor beginnende fietsers en /of anderstaligen

Wegcode is erg complex en uitgebreid. Als je de Nederlandse taal nog niet zo goed beheerst, is dat nog moeilijker. Door middel van een visuele presentatie en hulpmiddelen reiken we je een aanpak aan om de wegcode verstaanbaar te maken aan minder talige deelnemers.

DSC08194

Train-the-trainer op straat met beginnende fietsers

Zodra het fietsniveau van de deelnemers het toelaat, wordt er gefietst op straat en verfijnen deelnemers steeds meer hun fietscompetenties. Maar hoe pakken we dat aan? Een beginnende fietser fietst niet altijd even vlot. De verandering van omgeving heeft invloed op het fietsen en plots moet er met zoveel meer rekening gehouden worden. We proberen verschillende moeilijkheden voor beginnende fietsers in te schatten en denken na hoe we hen kunnen stimuleren en helpen om verkeersregels correct toe te passen op een veilige manier.

Na de opleiding krijg je de handleidingen die gekoppeld zijn aan deze opleiding digitaal ter beschikking. Op die manier kunnen je lesgevers achteraf rustig de info nog eens doorlezen.

DSC07400

Initiatiefnemers en deelnemers over de opleiding

De train-de-trainer opleiding van de Fietsschool in Diksmuide was een groot succes, het was naast de praktische kant van mensen te leren fietsen ook een les in empathie. We hebben geleerd om in de schoenen van de beginnende fietser te staan en vanuit dat perspectief rekening te houden met onze toekomstige studenten! Meer mensen zouden deze opleiding moeten volgen!

Ilse - Fietsschool Diksmuide