Train-the-trainer

Fietsles geven is geen kernfysica. Maar het vergt wel wat pedagogische bagage, een goede kennis van de wegcode en het fietsen en natuurlijk een zekere feeling met mensen. Dat, en veel meer, leer je in onze train-the-trainer 'Fietsles geven - hoe doe je dat?'

Gebruikjedefiets

Onze aanpak om fietstrainers-in-spe voor te bereiden op het geven van fietslessen bestaat uit 3 belangrijke onderdelen.

Train-the-trainer leren fietsen voor volwassenen

Tijdens deze sessie focussen we op het aanleren van het leren fietsen, de motorische vaardigheden. Rekening houdend met kenmerken van de doelgroep waarmee je werkt focussen we op aanpak, taalgebruik en inkleding van je traject. Binnen een stappenplan werken we aan een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod van oefeningen.

Train-the-trainer wegcode voor beginnende fietsers en /of anderstaligen

Wegcode is erg complex en uitgebreid. Als je de Nederlandse taal nog niet zo goed beheerst, is dat nog moeilijker. Door middel van een visuele presentatie en hulpmiddelen reiken we je een aanpak aan om de wegcode verstaanbaar te maken aan minder talige deelnemers.

Train-the-trainer op straat met beginnende fietsers

Zodra het fietsniveau van de deelnemers het toelaat, wordt er gefietst op straat en verfijnen deelnemers steeds meer hun fietscompetenties. Maar hoe pakken we dat aan? Een beginnende fietser fietst niet altijd even vlot. De verandering van omgeving heeft invloed op het fietsen en plots moet er met zoveel meer rekening gehouden worden. We proberen verschillende moeilijkheden voor beginnende fietsers in te schatten en denken na hoe we hen kunnen stimuleren en helpen om verkeersregels correct toe te passen op een veilige manier.

Na de opleiding krijg je de handleidingen die gekoppeld zijn aan deze opleiding digitaal ter beschikking. Op die manier kunnen je lesgevers achteraf rustig de info nog eens doorlezen.

950 euro, excl. BTW, excl. verplaatsingskosten