Fietsschool XS

Een bevraging bij de Leuvense scholen leert ons dat bijna 8% van de kinderen tussen 6 en 12 jaar niet kan fietsen.

Met Fietsschool XS willen we een structurele en door de stad ondersteunde aanpak ontwikkelen om kinderen te empoweren om zelfstandig fietser te worden.

Fietsles kinderen4

Fietslessen voor kinderen

We organiseren fietslessen voor kinderen op verschillende plaatsen in Leuven.

Waarom?

Niet elk kind leert thuis fietsen. Sommige mensen hebben geen fiets voor hun kinderen, of hun ontbreekt hen aan tijd om hun kinderen te leren fietsen. Niet zelden kunnen de ouders zelf niet of onvoldoende fietsen.

Iedereen mee

Niet kunnen fietsen betekent vaak het gevoel hebben er niet bij te horen. Met de fiets kunnen kinderen ‘gewoon’, zoals alle anderen deelnemen aan schooluitstappen, aan uitstappen met de fiets bij de jeugdbeweging of 'gewoon' naar school fietsen. Fietsen is bovendien een gemakkelijke, actieve en gezonde manier om je te verplaatsen. En voor vele kinderen betekent de fiets vanaf 12 jaar vrijheid.

Ouder en kind

Met fietsschool XS kiezen we voor een aanpak waarbij ouder en kind centraal staat. Om een structureel antwoord te bieden op de problematiek van fietsarmoede bij kinderen, voorzien we de volgende activiteiten:

  • fietslessen voor kinderen (fietsvaardigheid + verkeersvaardigheid)
  • fietsworkshops voor ouders (wegcode en samen fietsen)
  • informeren van ouders en kinderen over bestaande fietsdeel- en fietsuitleensystemen

Partners

We werken nauw samen met de scholen, buurtwerkers, vrijwilligers en brugfiguren om kinderen die de grootste noden en de meeste drempels ervaren toe te leiden naar onze fietsschool.

Het Fonds Gezonde Lucht

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de het Fonds Gezonde Lucht van Greenpeace Belgium’.